Netikėta formos įžvalga, spontaniška idėja, pašmaikštavimas, prisilietimas prie tūkstantmetės tradicijos, tarp delnų sušilęs molis, žaidimas glazūromis, sodrus krosnies dūmas, ant žolės molinukų armija, pasiruošusi keliauti iš rankų į rankas…Tokia keramiko kasdienybė.

Unexpected insight of form, spontaneous idea, joke, touch on the millenary traditions, clay heated between master’s palms, the play with glazes, the rich smoke of oven, the army of earthenware, ready to change the hands…Such is the ceramist’s trivial round.

  
Lietuviškai
English
Ceramics of Romas Mekiša
© 2005 Romas Mekiša